Cerca nel blog

Il Centro Studi 'Hrand Nazariantz'

intende contribuire a:
1) diffondere la conscenza dell'opera di Hrand Nazariantz (Üsküdar 1880 ? - Bari 1962).
2) ampliare la conoscenza della cultura letteraria, artistica, musicale del Vicino Oriente Europeo e Asiatico.

info: centrostudihrandnazariantz@gmail.com

Translate

sabato 13 settembre 2014

Una petizione per salvare il Museo Armeno di Parigi


Inauguré à Paris en 1953 en présence du Président de la République Française, le Musée Arménien de France abrite des œuvres inestimables, dont certaines furent exposées au Musée du Louvre. 
Ses collections, réunies par les descendants des victimes du Génocide de 1915, ont été léguées à l’Etat Français en 1978 et reconnues d’utilité publique. Aujourd’hui, le Musée Arménien va disparaître. 
Nous demandons que l’Etat respecte l’héritage qu’il a reçu et permette la réouverture du Musée Arménien de France. 
Des salles d’exposition très convoitées… 
En août 2011, projetant des travaux dans l’immeuble parisien qu’il occupe, le Ministère de la Culture demande au Musée Arménien de France de déplacer temporairement ses collections, tout en lui assurant un retour à l’identique dans ses salles à l’issue des travaux, en mai 2012. 
Mais une fois les travaux terminés, le Musée Arménien se voit interdire son retour, le Ministère de la Culture refusant de libérer les salles qui servent désormais de débarras. 
Le musée se lance alors dans un véritable combat, alerte tous les services de l’Etat, demande au Ministère le respect de ses engagements, mais aucune réponse n’est apportée. 
Plus inquiétant, début 2014, les serrures de l’immeuble parisien sont soudainement changées : l’accès au Musée Arménien est donc maintenant totalement impossible, et nul ne sait ce qu’il est advenu d’une partie de ses collections restées à l’intérieur de l’immeuble. Le Musée Arménien de France, témoin du parcours d’un Peuple. 
Ce témoignage culturel unique, illustrant 3 000 ans d’Histoire, et regroupant près de 1200 œuvres, certaines transmises au péril de leur vie par les survivants du génocide, va s'éteindre. Aujourd'hui, cet héritage culturel va disparaître. 
L’Etat en est le fossoyeur silencieux, alors même qu’il s’apprête à commémorer en 2015, le centenaire du génocide arménien. Monsieur Hollande, Madame Pellerin, au nom de l’Histoire, au nom de la Culture, au nom du respect du legs que la France a reçu et accepté, permettez la réouverture du Musée Arménien de France.


Ֆրանսիայի Հայկական թանգարանը բացվել է 1953 թվականին Փարիզում, Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ։ Թանգարանում պահվում են արվեստի անգին գործեր, որոնցից մի քանիսը ցուցադրվել են Լուվրի թանգարանում։

1915 թվականի Մեծ Եղեռնը վերապրածների ժառանգների ջանքերով կազմված այդ հավաքածուն, 1978 թվականին հանձնվեց Ֆրանսիայի պետությանը և ճանաչվեց որպես հանրային սեփականություն։
Այսօր Հայկական թանգարանը կործանման եզրին է։
Դիմում ենք պետությանը և խնդրում՝
հարգել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները տվյալ մշակութային ժառանգության հանդեպ և վերաբացել Հայկական թանգարանը։
Խնդրահարույց ցուցասրահներ …
2011 թվականի օգոստոսին, թանգարանի զբաղեցրած փարիզյան առանձնատան վերանորոգման աշխատանքների պատրվագով, Ֆրասիայի Մշակույթի նախարարությունը առաջարկեց Հայկական թանգարանին ժամանակավորապես ազատել իր ցուցասրահները և տեղափոխել հավաքածուն, հավաստիացնելով, որ աշխատանքների ավարտից հետո՝ 2012 թվականի մայիսին, այն նույնությամբ կվերադարձվի իր նախնական վայրը։
Սակայն, շենքի վերանորոգման ավարտից հետո, Հայկական թանգարանի վերադարձն արգելվեց, Մշակույթի նախարարությունը մերժեց ազատել այժմ մեկ այլ թանգարանի պահոց դարձած ցուցասրահները։
Հայկական թանգարանը իրական պայքար սկսեց իր տարածքի համար․ ահազանգեց պետական համապատասխան ատյաններին, հորդորեց նախարարությանը կատարել ստանձնած պարտավորությունները, սակայն, չստացավ որևէ պատասխան։
Ավելին, 2014 թվականի սկզբին, շենքում միտումնավոր փոխվեցին փականները։Ներկա դրությամբ, Հայկական թանգարան մուտք գործելն այլևսանհնար է, և ոչ ոք չգիտի, թե ինչ ճակատագրի է արժանացել հավաքածուի՝ ներսում մնացած մի մասը։
Ֆրանսիայի Հայկական թանգարանըՀայ Ժողովրդի ճակատագրի վկաներից մեկն է։
Վտանգված է յուրահատուկ մշակութային մի ժառանգություն, որն ընդգրկում է 3 000տարվա պատմությունևշուրջ 1 200 արվեստի գործ՝ փրկված Մեծ Եղեռնը վերապրածների կողմից, երբեմն, իրենց կյանքի գնով։
Այսօր, մշակութային այդ ժառանգությունը անհետանում է։Նրա լուռ գերեզմանափորըիշխանությունն է, որն, ի դեպ, պատրաստվում է 2015 թվականին՝ Մեծ Եղեռնի հարյուրամյակին, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
ՊարոնՕլանդ, Տիկին Պելրեն, հանուն Պատմության, հանուն Մշակույթի, հանուն Ֆրանսիայի կողմից ընդունված և ճանաչված ժառանգության հանդեպ հարգանքի, փրկե՛ք Ֆրանսիայի Հայկական թանգարանը և թույլ տվեք նրա վերաբացումը։

http://www.change.org/p/ֆրանսուա-օլանդ-փրկե-ք-ֆրանսիայի-հայկական-թանգարանը


Армянский Музей Франции был открыт в Париже в 1953 году, в присутствии президента Республики. Музей хранит уникальные экспонаты, некоторые изкоторых выставлялись в Лувре.
Его коллекция, собранная потомками жертв Геноцида 1915 года, была передана в дар французскому государству в 1978 году и признана народным достоянием.
Сегодня музей Армении находится на краю исчезновения.
Мы просим, чтобы государство проявило уважение к доверенному ему наследию и возобновило деятельность Армянского музея Франции.
Заманчивые выставочные залы ...
В августе 2011 года, планируя ремонтные работы в парижском особняке, в котором располагался Армянский Музей, Министерство культуры Франции обратилось к руководству музея с просьбой временно вывести свои фонды, при этом гарантируя их возвращение сразу после окончания работ в мае 2012 года.
Однако, после завершения ремонта, Армянскому музею был воспрещен возврат в свое помещение. Министерство культуры отказалось предоставить Музею принадлежавшие ему выставочные залы, отныне используемые как хранилище другого музея.
Армянский музейначал настоящую борьбу за свое помещение, обращаясь во все государственные инстанции, в том числе в Министерство культуры, с просьбой выполнить свое обещание. Однако никакого ответа не последовало.
Более того, в начале 2014 года в здании внезапно были заменены все замки: доступ в Армянский музей теперь совершенно невозможен, и никто не знает, что случилось с частью его коллекции, которая осталась внутри.
Армянский музей Франции свидетельствует о судьбе целого народа.
Это уникальное культурное наследие, иллюстрирующее 3000 лет истории и представленное более 1200 экспонатами, многие из которых были спасены ценою жизни людей переживших геноцид, находится на краю гибели.
В настоящее время, этому культурному наследию угрожаетисчезновение. Его молчаливо хоронит государство, которое, в то же время, готовиться в 2015 году отмечать столетие геноцида армян.
Господин Олланд, госпожа Пеллерин, во имя Истории, во имя Культуры, во имя уважения к обретенному и признанному Францией культурному наследию, разрешите открытие Армянского музея Франции.

http://www.change.org/p/франсуа-олланд-спасите-армянский-музей-франции