Cerca nel blog

Il Centro Studi 'Hrand Nazariantz'

intende contribuire a:
1) diffondere la conscenza dell'opera di Hrand Nazariantz (Üsküdar 1880 ? - Bari 1962).
2) ampliare la conoscenza della cultura letteraria, artistica, musicale del Vicino Oriente Europeo e Asiatico.

info: centrostudihrandnazariantz@gmail.com

Translate

venerdì 13 giugno 2014

"La Mietitura del Turco": Quando Carducci denunciò il Genocidio ArmenoLa mietitura del Turco

da Rime e Ritmi

Atene, 14 giugno. I Turchi iniziarono a mietere in Tessaglia
e continuarono a saccheggiare (Dispaccio Telegr.)

Il Turco miete. Eran le teste Armene
Che ier cadean sotto il ricurvo acciar:
Ei le offeriva boccheggianti e oscene
A i pianti de l'Europa a imbalsamar.
Il Turco miete. In sangue la Tessaglia                     5
Ch'ei non arava or or gli biondeggiò:
—Aia—diss'ei—m'è il campo di battaglia,
E frustando i giaurri il trebbierò. —

Il Turco miete. E al morbido tiranno
Manda il fior de l'elleniche beltà.                          10
I monarchi di Cristo assisteranno
Bianchi eunuchi a l'arèm del Padiscià.


Note: 

[Il testo e le note qui trascritte sono tratti dall'edizione di Rime e Ritmi, Zanichelli, Bologna, 1913, pp.159-160]

Atene, 14 giugno... - Il dispaccio apparve il 15 giugno, durante la guerra greco-turca del 1897, al tempo in cui i Turchi occupavano la Tessaglia greca.

verso 1: Le teste Armene - Poco Prima della Guerra i Turchi avevano fatto una strage di cristiani armeni, odiati e perseguitati per la loro religione e nazionalità diversa, per l'attività e la prospettiva economica, per la vicinanza e fratellanza con gli armeni di Caucasia russa. 
verso 3: oscene - sporche di sangue, orribili a vedersi: cfr. in Levia Gravia, XXII, v.72, Alle fonti del Clitunno v. 74.
verso 4: Ai pianti de l'Europa, perché l'Europa suole essere larga agli Armeni di sterili pianti, e i suoi re, con tutta la loro divina tradizione con tutta la loro divina trazione, permettono lo strazio cfr. Rifiuti, in Opere, XII, pag. 356.
verso 5: In sangue - nel sangue dei Greci uccisi; cfr. La guerra vv. 26-28.
verso 8: I giaurri - i partigiani del vitello, gli idolatri, parola ingiuriosa con la quale i maomettani indicano gli infedeli.
verso 9: Morbido - effeminato. [A causa delle mollezze del comportamento dei Sultani, noto in tutto il mondo, che si pavoneggiavano in vesti preziose e gioielli con comportamenti considerati poco virili dalla società occidentale].
verso 12: Bianchi Eunuchi - detti in contrapposizione poiché gli Eunuchi erano scelti fra gli schiavi di colore. Padiscià - Sultano.ԹՈՒՐՔԻՆ ՀՈՒՆՁՔԸ - ՃՈԶՈՒԷ ՔԱՐՏՈՒՉՉԻ

(թարգմն. Հ. Աթանաս Տիրոյեան)

Աթէնք, 14 Յունիս - << Թուրքերը սկսան իրենց հունձքը Թեսսալիոյ մէջ, 
եւ կը շարունակեն կողոպտելնին>>. - հեռագիր.Կու հընձէ Թուրքը... Երէկ հայ գլուխներ

Թօթափեցան կոր մանգաղին իւր ներքեւ.
Զորոնք պատառ պատառ զազիր գետնամած՝
Կ՚ընծայէր Եւրոպայի՝ արցունքներով զմըռսելու:

Կը հընձէ Թուրքը... Այսօր Թեսսալիոյ
Խարտիշագոյն կը ցոլան դաշտք անարօր.
Պատերազմի դաշտս իմ՝ կալն է գոչեց նա,
Մըտրակելով լըծկանքս այսպէս՝ պիտի լոսեմ գեաւուրներն:

Կու հընձէ Թուրքը... Եւ մեղկ գոռոզին
Հելլեն գեղոյ ծաղկունքն ընծայ կ՚ուղարկէ...
Եւ քրիստոնեայ միապետնետ կու հըսկեն՝
Սպիտակ ներքինիներ Փատիշահի հարէմին: