è un'Associazione Culturale. Ha lo scopo di diffondere e ampliare la Conoscenza dell'opera di Hrand Nazariantz e della cultura letteraria, artistica, musicale del Vicino Oriente Europeo e Asiatico.

10 gennaio 2016

Հայր մեր - Hayr Mer - "Padre Nostro" in Armeno


Crocifisso nel Duomo di Foligno
Հայր մեր որ յերկինս ես,
Hayr mer, vor herkhin yes,
Padre Nostro, che sei nei Cieli

սուրբ եղիցի անուն Քո։
Surp Yegheetsi anun ko
Sia Santificato il Tuo Nome.

Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Yeghetze arkayutyun ko
venga il tuo regno.


Եղիցին կամք Քո
Yegheetsi gamk ko
Sia fatta la tua volontà,


որպէս յերկինս և յերկրի։
Vorbes hergeens ev hergree
come in cielo così in terra.


Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։
Z Hats mer hanabazor door mez aysor
Dacci oggi il nostro pane quotidiano;


և թող մեզ զպարտիս մեր,
Ev togh mez zbardeez mer,
rimetti a noi i nostri debiti,


որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։
Vorbes ev menk toghunk merotz bardabanats
come noi li rimettiamo ai nostri debitori;


և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
Ev mee daneer uz mezee portstyun
e non abbandonarci nelle tentazioni,


այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։
Ayl brgea zmezee chare
ma liberaci dal male.


զի Քո է արքայություն և զորություն
Zee ko eh arkayutyun ev zorutyun 
Perché tuo è il regno, 


և փառք յավիտյանս.
ev park haveedyants haveedeneets
tua la potenza e la gloria 
nei secoli dei secoli

Ամէն
Amen
Amen

Nessun commento:

Posta un commento

Momik: architetto, scultore e illustratore armeno a cui è dedicata l'onorificenza degli Architetti Armeni

Momik visse tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Sono poche le effettive notizie  biografiche   sul suo conto. Certamente fu...