è un'Associazione Culturale. Ha lo scopo di diffondere e ampliare la Conoscenza dell'opera di Hrand Nazariantz e della cultura letteraria, artistica, musicale del Vicino Oriente Europeo e Asiatico.

01 novembre 2011

Vieni usignolo - Արի՛, ի՛մ սոխակ


Արի՛, ի՛մ սոխակ

Արի՛, ի՛մ սոխակ, թո՛ղ պարտէզ մերին,
Տաղերով քուն բե՛ր տղիս աչերին.
Բայց նա լալիս է. դու, սոխակ, մի՛ գալ.
Իմ որդին չ՛ուզէ տիրացու դառնալ։
Բայց նա լալիս է. դու, սոխակ, մի՛ գալ.
Իմ որդին չ՛ուզէ տիրացու դառնալ։

Ե՛կ, աբեղաձա՛գ, թո՛ղ արտ ու արօտ,
Օրորէ՛ տղիս, քնի է կարօտ.
Բայց նա լալիս է. դու, ձագուկ, մի՛ գալ,
Իմ որդին չ՛ուզէ աբեղայ դառնալ։
Բայց նա լալիս է. դու, ձագուկ, մի՛ գալ,
Իմ որդին չ՛ուզէ աբեղայ դառնալ։

Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասի՛րտ բազէ,
Քու երգը գուցէ իմ որդին կ՛ուզէ․․․
Բազէն որ եկաւ` որդիս լռեցաւ,
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցաւ։
Բազէն որ եկաւ` որդիս լռեցաւ,
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցաւ։

Ari Im Sokhak 
Ari՛, i՛m sokhak, t’vo՛gh partez merin,
Tagherov k’un be՛r tghis ach’erin.
Bayts’ na lalis e du, sokhak, mi՛ gal.
Im vordin ch’՛uze tirats’u darrnal.
Bayts’ na lalis e du, sokhak, m gal.
Im vordin ch’՛uze tirats’u darrnal.

Ye՛k, abeghadza՛g, t’vo՛gh art u arot,
Orore՛ tghis, k’ni e karot.
Bayts’ na lalis e du, dzaguk, mi՛ gal,
Im vordin ch’՛uze abeghay darrnal.
Bayts’ na lalis e du, dzaguk, mi՛ gal,
Im vordin ch’՛uze abeghay darrnal.

T’vo՛gh vorsyd, ari, k’ajasi՛rt baze,
K’u yergy guts’e im vordin k՛uze․․․
Bazen vor yekaw` vordis lrrets’aw,
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’aw.
Bazen vor yekaw` vordis lrrets’aw,
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’aw.


Vieni Usignolo

Vieni, usignolo, lascia il nostro giardino,
Le tue canzoni portano il sonno al mio piccino;
Ma adesso piange, non venire, usignolo,
Mio figlio non vuole essere un piccolo prete.
Ma adesso piange, non venire, usignolo,
Mio figlio non vuole essere un piccolo prete.

Vieni, piccolo-monaco, lascia la collina e la valle
Culla mio figlio, lui ha bisogno di dormire;
Ma adesso piange, non venire, o monaco-bambino,
Mio figlio non vuole essere un monaco.
Ma adesso piange, non venire, o monaco-bambino,
Mio figlio non vuole essere un monaco.

Vieni, coraggioso falco, lascia la tua preda,
Forse mio figlio gradirà la tua canzone...
Quando il falco è apparso mio figlio si è addormentato,
Ed ha dormito al suono di canzoni di battaglia.
Quando il falco è apparso mio figlio si è addormentato,
Ed ha dormito al suono di canzoni di battaglia.

Nessun commento:

Posta un commento

Momik: architetto, scultore e illustratore armeno a cui è dedicata l'onorificenza degli Architetti Armeni

Momik visse tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Sono poche le effettive notizie  biografiche   sul suo conto. Certamente fu...