Passa ai contenuti principali

Ανατολή di Kostis PalamasΓιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα,
μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα,
λυπητερά,
πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας!
Είναι χυμένη από τη μουσική σας
και πάει με τα δικά σας τα φτερά.

Σας γέννησε και μέσα σας μιλάει
και βογγάει και βαριά μοσκοβολάει
μια μάνα· καίει το λάγνο της φιλί,
κι είναι της Μοίρας λάτρισσα και τρέμει,
ψυχή όλη σάρκα, σκλάβα σε χαρέμι,
η λαγγεμένη Ανατολή.

Μέσα σας κλαίει το μαύρο φτωχολόι,
κι όλα σας, κι η χαρά σας, μοιρολόι
πικρό κι αργό·
μαύρος, φτωχός και σκλάβος και ακαμάτης,
στενόκαρδος, αδούλευτος, - διαβάτης
μ' εσάς κι εγώ.

Στο γιαλό, που του φύγαν τα καΐκια,
και του μείναν τα κρίνα και τα φύκια,
στ' όνειρο του πελάου και τ' ουρανού,
άνεργη τη ζωή να ζούσα κι έρμη,
βουβός, χωρίς καμιάς φροντίδας θέρμη,
με τόσο νου,

όσος φτάνει σα δέντρο για να στέκω
και καπνιστής με τον καπνό να πλέκω
δαχτυλιδάκια γαλανά
και κάποτε το στόμα να σαλεύω
κι απάνω του να ξαναζωντανεύω
τον καημό που βαριά σας τυραννά

κι όλο αρχίζει, γυρίζει, δεν τελειώνει.
Και μια φυλή ζη μέσα σας και λιώνει
και μια ζωή δεμένη σπαρταρά,
γιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα,
μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα,
λυπητερά.


Traduzione in Lingua Armena occidentale di Hrand Nazariantz


ԱՐԷՒԷԼՔ

Եանիայէն, Իզմիրէն էւ Պօլիսէն,
Աըէւելեան երգե՛ր, երկարաձի՛գեր,
Մելամաղձո՛տ երգեր,
Ինչպէ՛ս հոգիս վրգով ձեր հետքերուն  վրայ կ՛ երկարի՛
Ու յափչտակուա՛ծ կը թռչի ձեր թէւերուն վրայ,
Այս իմ հոգիս որ կարձես ձեր երաժչտութենէն ծնած է։

Մայր մը - օ՛ իր ապականած գգուանքին բո՛ ցը -
Ծնաւ ձեզ ու կ՚երգէ կ՚որոտա ձեր մէջ,
Թանձր բոյրեր ձաւաելով, ջղայնոտ ու քաղցր,
Ու կը կքի բաղդին տակ անտրտունջ,
Արէւէլան ու տարփաւոր հողը,
Հարէնին գերի, ու մսեղէ՛ն հանակ իր հոգին։

Ձեր մէջ կուլայ, երգէ՛ր, աղքատին տրտունջքը.
Ձեր վանկերուն մէջ նոյն իսկ հրճուանքն տրտունջ մըն  է,
Դառն ու յամր.
Թչուա՛ռ ստրուկ էւ անտարբեր հոգի,
Թափառական ճանբորդ մըն եմ
Ձեզի պէս… 

Ափունքէն ուրկէ քայըքնեը մեկնեցան,
Ուր միայն լօռեր էւ չուչաններ կան
Շրթունքներնին փա՛կ.
Կարելի՛ ըլլար քաղցր ու մենաւոր կեանք մը ապրիլ,
Հոգերէ ազատ, հոգերէ որ կը տենդահարեն զիս,
Երկինքին ու ծովիբ երազին մէջ։

Ունենա՛լ նիայն ի՛նչ որ պէտք է բոյսի պէս աճելու հանար,
կաղնիի մը, նուհիի մը էւ կամ ծխողի մը պէս
Գծեու հազար կապոյտ մէանտրներ մուխով.
Ուրեմն չարժել գոց չրթունքները,
Որպէս զի արծարծէի
Ա՛յն ծանր տրտունջքը որ ձեզ կը տանջէ,
Կը սկսի, կր թաւալի էւ չը լմննար երբե՛ք

Ձեր մէջ, կ՛սպառի բաղդագուչակ ժողովուրդ մը,
Ու չղթայուած հոգի մը չարժի,
Երբ ձեր կանանչ թէւեըը կը չարժէք,
Արէւեան երգեր, երկարաձիգ երգեր,
Մելամաղձո՛տ երգեր,
Եանիայէն, Իզմիրէն ու Պօլիսէն։


traduzione poetica in lingua Italiana 

Di Giànnina, di Smirne, della Polis,
canzoni d'Oriente strascicate,
che muovono al dolore.
quanto con voi si trascina l'anima mia!
Di vostra musica trabocca
e va con le stesse vostre ali.

Vi generò e parla in voi
e geme e di profumi esala
una madre: brucia il suo lascivo bacio,
è tremebonda idolatra del Destino,
è un'anima ridotta a corpo, schiava d'un harem,
la bramata Asia Minore

Piange dei poveri in voi il cupo stuolo;
e tutte voi siete, ed è la vostra gioia,
lenta e triste trenodia.
Cupo, povero e schiavo, errante
miserando e incolto, insieme a voi
vo esule anch'io.

Sul mare dei suoi caicchi fuggitivi,
dove le son restati gigli ed alghe,
nel sogno del suo mare e del suo cielo,
possa vivere una vita inerte e solitaria,
in silenzio, senza calore di cura alcuna,
con tanta mente,

quanta basti ad un albero per stare
e, fumando, di fumo possa intrecciare
cerchi azzurrini;
e muovere talora le mie labbra
sì che sopra di sé riportino a vita
il dolore che tanto vi tormenta.

E sempre incomicia, ritorna, non ha fine
e un popolo in voi vive e si strugge
e in ceppi palpita una vita,
di Giànnina, di Smirne, della Polis,
canzoni d'oriente strascicate,
che muovono al dolore. 

Post popolari in questo blog

"Senza Titolo / Անվերնագիր" una traduzione inedita di Yeghishe Charents

Con orgoglio pubblichiamo una traduzione inedita del poema "Անվերնագիր" (Senza titolo) del grande poeta armeno Yeghishe Charents. Non ci risultano altre traduzioni edite di questo testo. Quella qui pubblicata è stata realizzata dal prof. Grigor Ghazaryan.

In questi giorni ricordiamo uno dei più grandi poeti armeni del XX secolo Yeghishe Charents, patriota e attivista politico, vittima del terrore staliniano, scomparso il 27 novembre 1937 durante le Grandi Purghe... Perseguitato dai fantasmi della morte fin dagli anni 1920’, Charents ha trattato il tema della fine della propria vita terrena in diverse poesie, spesso battezzate come visioni della morte.  Ma è soprattutto in questo poema (del 15.XII.1936), dedicato alla sua seconda moglie e amica Isabella Kodabashyan, che Charents inconsciamente produce la profezia della sua morte imminente. 
Qui sotto vi presentiamo la traduzione italiana del noto poema di Charents, curata dal Prof. Grigor Ghazaryan. Il traduttore ha voluto porger…

Una bestia sulla luna al Teatro Kismet Opera di Bari il 15 e 16 dicembre 2018

Il prossimo fine settimana (15 e 16 dicembre 2018) presso il Teatro Kismet Opera di Bari andrà in scena lo spettacolo teatrale UNA BESTIA SULLA LUNA. Il lavoro racconta una storia ambientata a Milwaukee, 1921. Il difficile rapporto tra Aram Tomasian scampato al Genocidio Armeno è l'unico sopravvissuto della sua famiglia e Seta, sua moglie sposata per procura. Il punto di vista è quello del loro figlio adottivo ormai 70 enne, che racconta in una sorta di "Tram chiamato desiderio" la vicenda di una ordinaria famiglia americana che si porta dietro tutti i dolori, i conflitti e le barbarie a cui i superstiti al Genocidio Armeno hanno dovuto assistere.

Ma l'opera non è un piagnisteo sull'esilio e sul tema dei rifugiati, ormai così scottante al giorno d'oggi. Oltre il dolore del passato, si apre la speranza di un futuro su cui rifondare e ricostruire la propria identità. La pièce teatrale è stata messa in scena in tutto il mondo ed è risultata vincitrice di cinque pre…

Delegazione italiana della Commissione OSCE in visita in Armenia

Il presidente dell'Assemblea nazionale (NA), Ara Babloyan, ha ricevuto mercoledì una delegazione, guidata dal vicepresidente Paola Taverna del Senato della Repubblica italiana. La delegazione è in Armenia nel quadro della missione degli osservatori dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in occasione delle elezioni parlamentari previste domenica prossima nel paese.
Il presidente Babloyan ha sottolineato che l'Armenia elogia le attività delle missioni di osservazione nei preparativi e nelle elezioni, e che tale compito è indispensabile per lo sviluppo della democrazia.
Toccando le relazioni armeno-italiane, ha sottolineato come la Repubblica d'Armenia mantenga con l'Italia relazioni dinamicamente attive sulla base delle connessioni storiche tra i due popoli.
Babloyan ha registrato che la comunità armena italiana e i comuni valori storici, culturali, di civiltà e di democrazia uniscono i due paesi e rafforzano ulteriormente le loro relazioni. Il presidente dell'As…

Successo di pubblico e critica per l' "Omaggio a Charles Aznavour" a Bari

A Bari circa 200 persone si sono riunite ieri pomeriggio per ricordare il Cantante, Diplomatico ed Eroe Armeno Charles Aznavour
L'evento è stato organizzato dall'Alliance Française Bariha registrato il tutto esaurito nella sala conferenze dell'Archivio di Stato di Bari
L'evento è stato completamente gratuito, e non ha avuto il tono triste di una commemorazione luttuosa ma il sapore di un festa gioiosa, di un ricordo dolce e affettuoso. Purtroppo la stampa ne ha parlato poco o nulla ma questo non ha impedito che in migliaia di persone fossero a conoscenza di questa interessante circostanza.
La splendida padrona di casa, la direttrice  Antonella Pompilio ha aperto le porte, con grande disponibilità alla cittadinanza che finalmente inizia a scoprire le potenzialità di uno spazio così ricco ed accogliente, dotato oltre che grandi ambienti anche di una comoda sala con schermo di proiezione e impianto audio e video, come quello dell'Archivio di Stato. 


Dopo un'introd…

Trenta anni dal Terremoto di Spitak-Gyumri

Trenta anni fa esatti alle 11:41 il 7 dicembre 1988 un terribile terremoto ha ucciso in Armenia più 25.000 persone provocando fino a 130.000 feriti e oltre 514.000 sfollati. 
Tutto accadde in un lampo, come ha raccontato l'emozionante e realistico film «Երկրաշարժ» (Terremoto) del regista visionario Sarik Andreasyan nel 2016. In quest'opera il regista tratta, come in una sorta di "Ultimi giorni di Pompei" di Edward Bulwer-Lytton, le storie di vita quotidiana prima della grande catastrofe.

Molte di quelle case distrutte continuano a non esistere e la gente vive ancora nei container, come per il terremoto dell'Irpinia. L'Armenia il giorno dopo ripiombò in un incubo, un nuovo genocidio, un bombardamento a tappeto, a cui solo la fortuna, il caso o la provvidenza avevano sottratto i sopravvissuti. 
Dov'era la Provvida Sventura di manzoniana memoria? Da nessuna. Da qualche giorno i Russi se ne erano andati, in fretta nessuno poteva dare una mano, l'intera regio…

(Nikol jan) Դուխով - Con Coraggio

Alla Rivoluzione di Maggio non c'era solo Nikol Pashinyan, lui leader e centinaia di migliaia dietro di lui, non solo del suo passo! A mio figlio Nicola (col nome del leader) - italiano e armeno - ho da dare questo primo insegnamento, non lasciare, Nicola mio, che nessuno strumentalizzi il tuo cuore, le tue emozioni, i tuoi pensieri e le cose in cui credi.  Sii sempre uomo libero, non ci sono premi per la tua libertà, la tua libertà è solo tua.  Se forze oscure fermeranno tuo padre con le armi e con l'arroganza tu sii sempre più forte. Le tue idee prevarranno se prevarrà il tuo cuore.  A te Nicola mio, a te con coraggio tuo padre chiede di non disertare la lotta, il tuo cuore sia sempre rivoluzionario, la tua mente sia sempre aperta, la tua anima sempre pulita.  Non avere una sola Patria ma considera tutto il mondo la tua Patria, il luogo per cui lottare, vivere e al momento giusto dedicare tutto te stesso, con il coraggio che gli Italiani misero contro l'Austrougheria, che gli…

La Scuola di Bernini in una grande mostra a Jerevan

Una grande mostra sul barocco romano, tratta dal santuario deputato alla Sua conservazione è, solo in ordine di tempo, l'ultimo prestigioso evento culturale ideato dal saggio ambasciatore Italiano a Jerevan, S.E. il dott. Vincenzo Del Monaco.  L'ambasciatore Del Monaco non solo sa come promuovere il "sistema paese", come dovrebbero fare tutti i diplomatici e i portatori sani di cultura, ma si spinge nel difficile compito di provare a svecchiare i modelli culturali italiani recepiti all'estero. 
Ha iniziato a farlo subito dopo il suo insediamento con grande efficacia. 
Già a meno di due mesi dall'inizio del suo mandato era riuscito a portare a Jerevan il Sudestival, importante rassegna cinematografica del cinema italiano realizzata in Puglia dal prof. Michele Suma.
I risultati più eclatanti sembravano essere stati raggiunti durante l'estate 2018.Infatti, in occasione della visita di stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a Jerevan, l&…

Appello al Governo Francese per la sua neutralità nel conflitto Armeno-Azero

Facciamo nostro il comunicato urgente del CDCA ANC France (Comitato di Difesa della Causa Armena di Francia)

Il governo francese autorizza la vendita di armi all'Azerbaigian.

La società MBDA è stata autorizzata dal governo francese a vendere all'Azerbaigian il suo sistema anti missile Aster 30 Samp/t e il suo sistema di difesa anti-aereo vl mica. 
L'Aster è un sistema di difesa mobile montato su un camion mentre il vl mica è fisso. Sono i concorrenti diretti del sistema americano del missile Patriot e mira ad impedire ogni movimento aereo sopra un territorio come per esempio l'Artsakh.
Una tappa importante è stata quindi superata nella vendita dei suoi missili all'Azerbaigian, anche se la negoziazione non è ancora stata conclusa, si stima il contratto tra 1 e 3 miliardi di euro.
Il Ministero della difesa azera si è compiaciuto di questa decisione perché conosce questo materiale che, dal 2016, è l'esercito turco in cui si formano i militari azeri. 
La società MBDA è u…

Essere Fratelli, Amare di Hrand Nazariantz

Tutto muore... Tutto passa... Essere Fratelli, Amare!

Essere Fratelli, dividere il Pane ed il Cuore,
il destino della Vita, il destino dell’Anima,
Essere Fratelli, dividere il sangue del cuore
il sangue dello spirito,
il profumo delle lagrime e l'incenzo delle preghiere,
il calice la sorgente viva, la grazia degli dei,
i sogni e le rose: Essere Fratelli, Amare...!
Essere Fratelli, dividere il fuoco e l'anfora colma
la sete di bontà, la sete di bellezza,
essere più accanto a Dio nel sacrificio,
essere Fratelli, nell'onore e nell'orgoglio di soffrire,
a mani giunte essere giusti e buoni
poter soffrire e sorridere ancora in un mondo di odio,
colui che sa sorridere aiuta colui che piange,
amando, com'è dolce l'essere al mondo:
Essere Fratelli, Amare! Tendere le mani profumate di pietà celeste,
ai Vinti, essere Fratelli dividere il tetto e il sonno,
essere l'asilo sicuro e accogliente dei feriti delle strade,
essere la buona soglia, essere il buon Sole, l'attesa sorriden…

Vartanian e Timurian scrivono ai Presidenti di Camera e Consiglio

Lettera aperta al Presidente della Camera On. Laura Boldrini e al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Matteo Renzi in cui li si invita ad intervenire sulla questione del gruppo di cosiddetti “Giovani Turchi” per Rifare l’Italia 
Oggetto: Correnti del Partito Democratico

Rifare l'Italia (Giovani Turchi) http://it.wikipedia.org/wiki/Correnti_del_Partito_Democratico
-----------------------------------------------

L'Italia antifascista, anti nazista, anti segregazionista soprattutto contro le pulizie etniche che hanno caratterizzato il passato secolo a cominciare dal genocidio armeno del 1915 seguito dagli eventi come lo Shoa, la questione Kurda e quelle di alcuni paesi africani…..purtroppo un lungo elenco che ci fa riflettere per poter arginare il male del secolo passato per non ripetere contro altri essere umani una persecuzione per la razza o religione – Da tempo senza tregua si ripete la denominazione dei “Giovani Turchi". Ormai è un'identificazione di un gruppo di p…